Klok vägledning i miljöfrågor
Yggdrasil Miljömanagement hjälper privat och offentlig verksamhet att effektivisera och integrera sitt miljöarbete i organisationen. Företaget ägs av Petra Michélsen med närmare femton års erfarenhet som konsult inom miljömanagement och hållbar utveckling.
Petra Michélsen var tidigt bestämd över att hon ville jobba med miljöfrågor. Biologi blev huvudspåret, men engagemanget breddades snart med hänsyn till samhällsutvecklingen och den allt intensivare debatten kring vår miljö och våra livsvillkor i ett ekologiskt perspektiv.
- Biologin hade jag med mig när jag sökte in på högskolan, berättar Petra. Därför valde jag ämnen som innehöll ekologiska samhällsfrågor. Jag känner mig privilegierad som idag får jobba med det viktigaste vi har - människor och miljö.

Yggdrasils affärsområden är miljöledning, miljöutbildning och miljökommunikation där kunderna erbjuds skräddarsydda lösningar inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och sociala frågor. Syftet är att hjälpa företag och organisationer att arbeta effektivt med dessa frågor genom att skapa förståelse och insikt om vilka möjligheter en förändrad omvärld innebär och hur verksamheterna kan medverka till en hållbar utveckling.
- Miljömanagement i företagsnamnet antyder att vi arbetar både brett och djupt, fortsätter Petra. Miljöledning innebär att vi ger företagsledningarna lämpliga instrument för att kunna ta riktiga strategiska beslut i miljöfrågor som gynnar såväl företaget som människorna och miljön.

Miljöutbildning är kanske det största verksamhetsområdet rent kvantitativt. I kurser och vidareutbildningar skapas en förståelse och en acceptans hos personalen för företagets miljöambitioner, mål och medel.
- Många vill bli miljöcertifierade enligt ISO 14001 och då gäller det för oss att låta hela organisationen genomsyras av certifieringens betydelse för verksamheten, fortsätter Petra.
När miljöledningen och miljöutbildningen är klar återstår den viktiga delen av vårt uppdrag, nämligen att kommunicera till omvärlden hur företaget vill bli uppfattat. Är vi inte tillräckligt tydliga här, kanske alla tidigare åtgärder var förgäves. Det gäller att vara konsekvent hela vägen.

Yggdrasil Miljömanagement


Telefon: 070-6668590


Email:
petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se

Hemsida:
www.yggdrasilmiljo.se

Adress:
Yggdrasil Miljömanagement
Herserudsvägen 18
18125 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN